Natursteinsmur

Mur som virkelig skiller seg ut fra mengden! Den fremstår som en tørrstablet mur, men er støpt i bakkant for maksimal styrke.                                                                    Mur i naturstein blir stadig mer etterspurt, men det er mye i markedet som er ganske likt. Her er en type mur som virkelig blir lagt merke til, og som har et langt mer naturlig utseende enn tradisjonelle natursteinsmurer med sementfuger. Selv om en kanskje skulle tro det, er en slik mur ikke mer kostbar enn en vanlig natursteinsmur! Prisen ligger på 3125 kr, inkl. mva pr. kvadratmeter!

Liten natursteinsmur og sitteplasser laget i kombinasjon med plattinger av tre.

Natrusteinstrapp -og mur. Vangene langs trinnene er laget av massive staver av naturstein.

Mur med blomsterbed i midten. Her kan det plantes hekkplanter for skjerming eller andre typer planter for prydverdien sin skyld.

Bilder av en lang mur som ender i et inngangsparti til hagen med en nydelig trapp. Trekkerør til ledninger ligger klare for montering av lys. Plenen har samtidig blitt utvidet med adskillige kvadratmeter.

Forstøtningsmur i naturstein med bed. De siste belegningssteinene er i ferd med å bli tilpasset og lagt ned langs kanten av muren.

Ta kontakt for befaring! Vi ser mulighetene dersom du ikke selv har det helt klart for deg hvordan du skal heve standarden på utearealene.
 

[Sjøvaags Hekkplanter] [Stell av hekkplanter] [Hekkplanter] [Hageplanter] [Belegningsstein] [Natursteinsmur] [Maskinstablet mur] [Drenering] [Naturstampen] [Steinsalg] [Forblending] [Kontakt oss]