Maskinstablet mur

De fleste hustomter som selges i dag er ganske små, så en ønsker som regel å få mest mulig ut av den lille plassen en har til rådighet. Derfor vil ofte en maskinstablet natursteinsmur være en god løsning for å få størst mulig uteareal. Som bildene viser blir det også veldig dekorativt, og er en investering som en kan få godt igjen for den dagen en skal selge.                                                                 Pris ligger på 2250 kr, inkl. mva pr. kvadratmeter!

En forholdsvis grov mur, murt med stein som kunden hadde liggende på plassen. Her ble det mange kvadratmeter med ekstra plen!

En finere type mur, murt med stein fra eget steinbrudd. Komplett med en trapp opp til en hage som blir veldig innbydende å ta i bruk når plenen er på plass. Her var det før en skråning som ikke ble brukt til noe.

[Sjøvaags Hekkplanter] [Stell av hekkplanter] [Hekkplanter] [Hageplanter] [Belegningsstein] [Natursteinsmur] [Maskinstablet mur] [Drenering] [Naturstampen] [Steinsalg] [Forblending] [Kontakt oss]