Kontakt oss

Inge Sjøvaag, Sjøvaags Hekkplanter                                                           Haven Løddesøl                                                                                               4821 Rykene                                                                                              Tlf. 92828280                                                                                                  inge@hekk.no                                                                                                                                                                                                                        

Jon-Olav Håkedal, Håkedal Maskin & Hage                                                Rise                                                                                                                   4820 Froland                                                                                                   Tlf. 97971120                                                                                                  jhaaked@online.no            

[Sjøvaags Hekkplanter] [Stell av hekkplanter] [Hekkplanter] [Hageplanter] [Belegningsstein] [Natursteinsmur] [Maskinstablet mur] [Drenering] [Naturstampen] [Steinsalg] [Forblending] [Kontakt oss]