Sjøvaags Hekkplanter

Sjøvaags Hekkplanter er et firma som kan påta seg det meste innen opparbeiding av tomt og hage. Vi graver, sprenger, planerer og lager en hage med flotte natursteinsmurer og belegningsstein, dekorative bed og skråninger, lager flotte hekker og sår eller legger ut ferdigplen for deg.

Vi utfører følgende:

-Natursteinsmuring, legging av belegningstein og skifer, asfaltering
-Planlegging og etablering av hage
-Graving, sprenging og massetransport.
-Beplantning av hekk, bed, skråning, trær, etablering av plen (ferdigplen eller frø)
-Beskjæring.
-Hagefornying
-Snøbrøyting
-Vi lager også noen spennende og dekorative badestamper i naturstein!                  Se egen side for «Naturstampen».
                                                                                        

Hage bygget opp i klassisk stil med tørrstablede natursteinsmurer og trappetrinn uten sementfuger.

Natursteinstrapp der trinn er laget med mindre stein, men også her med vekt på at det ikke skal finnes synlig betong.

Tørrstablet mur ogg trapp med smijernsrekkverk på toppen.

[Sjøvaags Hekkplanter] [Stell av hekkplanter] [Hekkplanter] [Hageplanter] [Belegningsstein] [Natursteinsmur] [Maskinstablet mur] [Drenering] [Naturstampen] [Steinsalg] [Forblending] [Kontakt oss]